Проекти

Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари

Име на проекта: Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари

Основните дейности на проекта ще включват: 

 1. Пресконференция за запознаване на обществеността в Югозападна България с проекта; 
 2. Пресконференция за запознаване на обществеността от Югоизточния район за планиране в Македония с проекта; 
 3. Създаване на трансгранична мрежа за превенция и реагиране на природни и екологични опасности;
 4. Провеждане на информационна кампания за насърчаване на доброволчеството; 
 5. Провеждане на информационна кампания за предотвратяване на горски пожари; 
 6. Провеждане на специализирано обучение на представители на общинските териториални противопожарни единици и доброволни формирования - членове на трансграничната мрежа за превенция и реагиране на природни и екологични опасности (3 обучения в МК и 3 обучения в БГ); 
 7. Доставка на лични предпазни средства, защитно облекло и друго противопожарно оборудване и екипировка; 
 8. Заключителна конференция по проекта в България.

Следните резултати ще бъдат постигнати при изпълнение на проекта: 

 1. Създадена Трансгранична партньорска мрежа за превенция и реагиране при природни и екологични опасности с постоянен характер 
 2. Повишено обществено внимание върху ползите от доброволчеството; 
 3. Повишено публично внимание върху превенцията на горските пожари; 
 4. Повишен капацитет, екипировка и оборудване на противопожарните служби и доброволните формирования; 
 5. Подобрена квалификация на представителите на пожарната и доброволческите формирования.

Следните целеви групи ще бъдат подпомогнати от реализацията на проекта: 

 1. Общините от Югозападна България и Югоизточна Македония - Банско, Белица, Благоевград, Бобошево, Гоце Делчев, Гърмен, Кочериново, Кресна, Петрич, Разлог, Рила, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Трекляно, Хаджидимово, Валандово, Гевгелия, Дойран , Богданци, Радовиш, Конче,Струмица, Василево, Ново село, Босилово; 
 2. Териториални противопожарни единици - Валандово, Гевгелия, Радовиш, Струмица; 
 3. Доброволци – членове на доброволни противопожарни формирования; 
 4. Жители на общините в Югозападна България и Югоизточна Македония.

Донор по проекта:  ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Северна Македония 2014-2020 е програма за трансгранично сътрудничество, финансирана от Европейския съюз със средства по Инструмента за предприсъединителна помощ.

Специфична цел: 1.2 Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансгранично измерение и въздействие

Стойност: 395 361.14 евро

Период: 18.02.2021 – 17.02.2023

 

Media