WE OFFER

 • 1. Обучения в областта на: 

  нормативната рамка на местното самоуправление и актове на местната власт; финанси и бюджет; общинска собственост; устройство на територията.

  2. Експертна помощ и консултации при: 

  разработване и управление на проекти; прилагане принципите на добро и прозрачно управление; подобряване качеството на предлаганите услуги.
 • 3. Провеждане на обществени събития:

  публични обсъждания; дискусионни форуми; кръгли маси.

  4. Осигуряване на международни партньорства за:

  прилагане на политики; обмяна на опит и създаване на мрежи за сътрудничество.
 • 5. Планиране и програмиране на местното и регионално развитие:

  методически указания; разработване на общински и регионални планове и стратегии; актуализиране на планови документи.
   
 • Ефективно използване на слънчевата енергия за по-добро бъдеще
 • МС–NET
  http://www.aswm.net/  
  Изграждане на трансгранична мрежа от общински съвети в трансграничния регион
 • Създаване на трансгранична мрежа между общинските експерти по програми и проекти

MISSION

The Association of South Western Municipalities represents the interests of the members and coordinates their activities in order to attain their mutual objectives.

VISION

The Association of South Western Municipalities cooperates for a strong local self-government and active participation of citizens in the local authorities.